poniedziałek, 4 maja 2015

Podatkek giełdowy i prowizje

Inwestowanie nierozłącznie łączy się z płaceniem podatków i prowizjami maklerskimi. Jeśli myślimy przyszłościowo, warto zastanowić się jaki wpływ mają te opłaty na osiągany rezultat, szczególnie jeśli inwestowanie ma być stylem życia, a nie kaprysem, czy krótką przygodą,

Tabele przedstawiają wpływ opłat na końcowy wynik inwestycji.
Lewa tabela pokazuje inwestycję, która przynosi 10% zysku rocznie, a w każdym roku dokonywane są dwie transakcje, co skutkuje zapłaceniem podatku od zysków kapitałowych (19%) oraz prowizji maklerskich (0,39%).
Prawa tabela to inwestycja dwudziestoletnia. Prowizje od kupna i sprzedaży, zostały zapłacone w pierwszym i ostatnim roku. Podatek zapłacony tylko raz.

Porównując te dwie inwestycje, można na początku dojść do wniosku że różnica nie jest duża. Jest to około 9%.
Co by się jednak stało gdybyśmy handlowali papierami więcej razy w roku?


Tabela przedstawia wynik osiągnięty przy zysku 10% oraz 6 transakcjach rocznie. Osiągnięty wynik jest prawie 35% niższy niż inwestycja długoterminowa.

Im częściej dokonujemy zmian w portfelu, tym większy zysk trzeba osiągnąć, żeby uzyskać na końcu ten sam wynik co inwestycja długoterminowa.

Prezentowane tabele są dużym uproszczeniem. Dobrze się jednak zastanowić jak to wyglądało u nas i co zamierzamy robić dalej.

Warto zwrócić uwagę, że częstsze inwestowanie to szczególnie zysk dla domów maklerskich. Państwo, z tytuły podatku od zysków kapitałowych, korzysta bardziej na inwestorach długoterminowych. Rozumieją to np. w Stanach Zjednoczonych, gdzie podatek od krótkoterminowych inwestycji jest wyższy.

To w jaki sposób zarabiają na nas domy maklerskie w dużej części wyjaśnia ilość różnego rodzaju szkoleń i artykułów nakierowanych na inwestowanie krótkoterminowe. Bez trudu można znaleźć porady dotyczące analizy technicznej (codziennie kilkanaście artykułów w prasie na ten temat), a stosunkowo niewiele jest informacji mogących pomóc inwestorowi długoterminowemu. Nie należy się dziwić, nikt nie będzie sponsorować działalności, na której nie zarabia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz